Hur vi jobbar

Volontärarbete

Volontärer i alla ålder och med olika bakgrunder engagerar sig i #refugeephones. Dels genom att delta i de direkta insatserna då telefoner delas ut, men också i förberedande arbete som att göra behovsinventering och vara med på våra pysselkvällar då vi gör i ordning donerade telefoner och sätter i kontantkort för att distribuera vidare till de behövande.

Foto: Kjell Berqvist på väg till en flyktingförläggning i Vänersborg med en låda smartphones.

Foto: Kjell Berqvist på väg till en flyktingförläggning i Vänersborg med en låda smartphones.

Företagssamarbeten

RefugeePhones stödjs av flera företag. Stora aktörer i telecom-industrin som Telia, Comviq och Sony Mobile stödjer med kontantkort och mobiltelefoner. Företag i andra branscher hjälper oss med lokaler, IT-support och pengar till omkostnader.

Vill ditt företag stödja #refugeephones? Vi behöver inte bara kontantkort och mobiltelefoner från företag i telekomindustrin, utan också donerade pengar som vi kan använda till bensin när vi besöker förläggningar, porto när vi skickar telefoner till boenden runtom i Sverige m.m. Vi på #refugeephones erbjuder alla våra större samarbetspartners föreläsningar om det vi gör som tack, där vi berättar om vår verksamhet och sätter den i perspektiv genom att berätta om andra humanitära aspekter av samhällets digitalisering.

Engagera dig

Om du vill hjälpa oss att hjälpa kan du både stödja med pengar eller genom att bli volontär för #refugeephones. Vill du skänka pengar eller bli volontär kan kontakta hanna@digitalreliance.org för mer information. 

Foto: En av våra pysselkvällar i Göteborg.

Foto: En av våra pysselkvällar i Göteborg.

Foto: Vi delar ut telefoner och simkort på Nils Ericsonsterminalen i Göteborg.

Foto: Vi delar ut telefoner och simkort på Nils Ericsonsterminalen i Göteborg.